Uygulama Anaokulu,  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1985-2015 yılları arasında faaliyet göstermekte iken kurumumuz  28.05.2015 tarih ve 64706 sayılı karar ile  Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Anaokulu ile birleşerek 06.11.2014 tarih ve 09 sayılı senato Toplantısının 2014/177 no'lu kararı gereği kabul edilen "Okul Öncesi Eğitim Birimleri Yönergesi"  çerçevesinde tüm idari yönetimi ile iş ve işlemleri Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi (ÇOGAUM) Müdürlüğü'ne  devredilmiştir. Uygulama Anaokulumuz, Gazi Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan tüm akademik ve idari personel çocuklarına hizmet vermektedir. 

Uygulama Anaokulu, 3, 4 ve 5 yaş grupları olmak üzere 4 sınıf, 1 yemekhane, 2 yemek odası, 3 uyku odası, 4 etkinlik sınıfı, 2 faaliyet sınıfı, 1 drama ve spor odası, 1 toplantı odası, 1 yönetim odası, 1 revir,  2 personel odası, 3 depo ve döner sermaye biriminden oluşmaktadır.

Uygulama Anaokulunun çam ağaçlarının altında 700 metrekarelik bahçesi bulunmaktadır. Okul bahçesinde oyun elemanlarının bulunduğu açık hava oyun alanı, kum havuzu ve çim alanı bulunmaktadır.

Kulüp birimi, ek binada yer almakta olup sabah ve öğleci gruplar olmak üzere ikili eğitim vermektedir. İki kattan oluşan bina, derslik, yemek, faaliyet ve bilgisayar bölümlerinden oluşmaktadır.