İletişim

İdare Ofisi : 0 312 202 22 35

Faks           : 0 312 202 22 32

gefanaokulu.gazi.edu.tr